Müqəddəs Məkanlar

"Məşhəd" İmam Rzanın (ə) müqəddəs hərəmi

                                                                               "Məşhəd"  İmam Rzanın (ə) müqəddəs hərəmi

Müqəddəs məkanlardan danışan Məşhəd şəhərinin əhli-şiənin səkkizinci imamı və həzrət imam Əli İbni Musa (ə) Rzanın mübarək məkanını qəbul edir. Əli İbni Musa Rza (ə) 11-Zilqədə 148-Qəməri ilində (Miladi tarixi ilə 765) Mədinədə anadan olur. 55 yaşında İrana yola düzəltmə və Abbası xəyanəti Məmunun əli ilə qatıldı. Ramazan ayının 17-si və ya 21-i, 18-si və 23-ü Camadiul-da, Zilqədənin gəlişində, İmam Rzanın (və) tarixi əlaqələri olan və ixtilaflı olan günlərdə. sonu 203 və ya 206-202 hicri-qəməri ilində dünyadan köçdü. Şeyx Səduq daha aydın tarixə "Uyunul-əhbar" - bu tarixi 24 Ramazan, cümə günü, 203 hicri ili demişdir. Tusda və bu hadisə Novqanın kəndlərindən birində Sinebadda baş verir. Cənazəsi Harun Rəşidin qəbrinin üstündə günlərdir.Sonralar bu məkan imamlığına diqqət yetirin və "Məşhəd" adı ilə tanımaq və müsəlmanların vaxtından bu məkana baxmağa axışdılar. İmamın yaxşı hazırladığı əvvəllər gül-çiçəkli böyük bir bağ olun. Dəfn olunduqdan sonra bu məkan təhsili elmin inkişafına diqqət yetirin.

Pak hərəmin özünün dünyanın ən gözəl dini və tarixi şah əsərlərindən sayılır. İmam Rzanın müqəddəs barışığı İranın ən gözəl, ən böyük və qiymətli məzhəbi olan yerlərdəndir. Mütəhhər hərəmini tikənlər İslami İranın ən gözəl xatirələrini nümunə göstərirlər. Müqəddəs qəbrin üstündə əsas günbəz, gir eyvanları, habelə minarələr qızıl hasarla vurulur. Divar və tavanların güzgü ilə hazırlanması həndəsi və gül oyunları ilə hazırlanmış havanın mazaykalarla bölünmələri, münasibətləri ilə Kufi yazıları ustadlıq nümunələri ilə vurulur. Hər bir böyük, mənəvi bir fəzanı yaraşdırmaq və onu əks etdirmək. Memarlıq inkişafı və inkişaf dövrü. Böyük günbəz İran memarlığının ən yaxşı nümunəsi. Bu günbəzin hündürlüyü yerdən 20 tam 100-də 31 m.dir ki, yazıları Əli Rza Abbasinin əl işidir.

                                                                     İmam Rzanın (ə) pak mütəhhər hərəmi 10-cu gündür

1- Qəznəvilərin zamanında (998-1030 Miladi)

Xüsusi rəvayət münasibətləri Mahmud Qəznəvi şah bölgəsində olanda sökülmüş binanı təmir etdi və bərpa etdi. Əbulhəsən Əraqı inkişaf dövrü dövlət xadimləri və Qəznəvi şahın katibi olur. 425-ci ildə təmir işləri əsnasında ilk dəfə oraya bir bina əlavə edildi və yuxarıda yerləşdirildi, tanımadığı məsciddir.

2- Səlcuqluların zamanında (1038-1157 Miladi)

600-cü h.şəmsi ilində Sultan Səncər Səlcuq şahın fərmanı ilə ilk dəfə günbəzin atəşi düzəldilməmiş, geniş və geniş, xalçalı səhnə təsis edilməmişdir. Bundan əlavə, Sultan Səncərin yolu ilə Şərafəddin Qummı hər yerdə təmir edilmir, günbəgün kafe məhsullarını bərpa edə bilmir. Binadan başqa iqamətgah rəngləri şiş və güzgü parçaları ilə çökək formada yığılır.

3- Xarəzmşahlar hakimiyyəti (1097-1128 Miladi)

Qəməri təqviminin 7-ci yüz illiyi əvvəllər yaranır, Məhəmməd Xarəzmşahın hər tərəfi, seçilmiş və yüksək güc sahibi olan kafellər (Sultan Səncərin adı ilə tanıdığı kaşiflər və ya bəzəkli şiş parçaları) yenilənir. Bu təmir 612-ci ildə və daha sonra hər yerdə mehrab da əlavə edildi. İki mehrab hərəmin muzeyində.

4- Moğollar İmperiyası (1219-1256 Miladi)

İbni Hədid nəhcul bəlağətin şərhində bunları danışır: - 618 hq ilində Moğollar Tus şəhərinə hücum və ya qaradır. Camaatı öldürdülər və sonra Məşhədə içinə daxil olur və viran şəhərə girirlər.

Astan Quds Rzavi tarixinin müəllifi İbni Hədidin sözlərini təbiidir: - Möcollar Məşhəd bölümünü öldürürlər, və imam Rzanın (ə) timsalında düzəldilməsini azacıq olsa da dağıtmadılar. Ehtimal olunur ki, onlarda hər kəsin incəsənəti və əsas sənət əsərləri sevilir.

5- Teymurilər dövranı (1370-1507 Miladi)

Gövhərşad məscidi

İranın Xorasan əyalətində, Məşhəd şəhərində Teymurlulara mənəm kömək məsciddir.

Gövhərşad məscidi  1418- ci il, Məşhəd  şəhərində Teymurlular hökmdarı Şahrux mirzənin arvadı  Gövhərşad bəyimin əmri ilə tikilmir  . Tikintinin memarı Qəvaməddin Şirazidir.

Bu tarixi binə müqəddəs hər cənub tərəfində və Darül Səyadə və Darül Hifaz tağlarına birləşir.

Məscidin kaşıları Teymurlular dövrünün şah əsərləridir. Mescidin günbəz şəkilli tağları və əvəzinə uyğun olmayan minarələri müalicə üsulu ilə düzəltmək, yola düzəltmək və xətləri düzəltmək üçün Teymurilər dövrünün ən yaxşı müəllimləri bu binaya təkrarolunmaz gözəllik verirlər. Bu qədim bina İran sənətinin kamil və seçilmiş nümunələri ilə tanış və qədim memarlığın bütün xüsusiyyətləri burada işlənmişdir.

Teymurlular dövrünün ən yaxşısı sətir xətlərinin ustalarından olan Baysanqurun (Gövhərşadın oğlu) tarixi və gözəl kitabı gözəl süls xətləri ilə gözlə gözə çarpır və məscidin tarixi naxışları damara oxşayan kaşı bu kitabda yazılır.

Mehrab mərmərindən yaxşılaşma, oyma, kitab və ilmə dövrlərinin xatirəsinə işarədir. Eyvan mehrabının yaxınlığında Sahibəzzaman (ə.c) min bir yaxınlıqda mövcuddur. Bu nəfis minbər mismar işlənmədən qoz və armud ağacından çox gözəl ustad Məhəmməd Nəccar Xorasanı Fətəli şah Qacar  əsrinin taxta quruluşu naxış üslubu ilə düzəldilmir.

Eyvanda uyğunlaşma hündür gündə bu binanın əzəmətini daha da artırır. Günbəzin hündürlüyü 41 metr və 10 metrdir. Xarici səthi minalanmış kərpic və kufi xəttində bir kitabla hazırlanır Bu iki məqamda məscidin döşəməsindən daha uzun 43 metrlik minarə düzəldilə bilər və onlardan bir neçəsinə kitab verilir.

Gövhərşad məscidi 2800 kvadrat metr həyətyanı və inkişaf 9400 kvadrat metrdir. Məscid binasının 8 böyük eyvanı və yeddi otağı var. Məscidi inşa etmə Gövhərşad xanımının adı məscidi şimal eyvanında (Darül Siyadə) sarı rəngli kaşı yaxınlaşır.

6- Səfəvilər dönəmi (1501-1736 Miladi)

Səfəvilərin zamanında hər şey şan-şöhrətli, daha yaxşı inkişaf etdirilə bilməz, İbni Motəzim Hakimiyyəti ilə əlaqələrin yaxşılaşdırılmasını təmin edir. Hq 932-ci ildə (Miladi-1528) Şah Təhmasib günbəzin kaşı mozaykalarını qızıl kərpic əvəz etdi.

Sonrakı yoldaşlar (997 hq Şah Abbasın şəhadətinin 2-ci ili) Özbəkistan hakimiyyəti Əbdülmömin xan birləşməsi ilə Məşhəd şəhərinə həmləsə və əmr etdi, Məşhəd xalqını elmə qatılaraq qarşılıqlı görüşlər, hər səhhətdən qan axsınlar.

Özbəklərin Məşhədə hücumu zamanında Əbdülmömin xanla birləşmə və hər hansı bir hərəkətə keçmək, günbəzin bütün qızılları, qədim sənət əsərləri, xalçaları, nəfis qabıqları ilə təmin edildi. Bu hadisədən sonra Əbdülmömin xan əziyyət içində vəfat etdi. Şah Təhmasib Səfəvinin zamanında qızılbaşdan qızıl kərpiclə yanır. Hq 1009-cu ildə şah Abbas Səfəvi paytaxtından (bayram dövrü İsfahan paytaxtı idi) Məşhədə piyada yola düşdü. Bir dəfə Məşhəddə qaldı və göstərildi, günbazı mis və qızıl yanacaqlarla təmir edildi. Bu iş Kəmaləddin Mahmud Yəzdinin xoşbəxtliyi bərpa edildi. 1010-cu (hq) fakült ilə əlaqə başlama tarixi 1116-ci ildə bitdi. Bu yazılar nəfis xətt ustası Əlirza Abbasinin qızıl hərflərlə yazdığı sənət əsəridir.Ayrıca firuzə və qıza boyanmış suls xətləri yazılır və ecazkar bir zinət verir. H. q. 1084-cü ildə Süleyman şəfalı Səfəvinin hərəkəti, sağlam tükənməmiş və sağlam günəşli qızıl kərpiclərinin sayının bir-birinə keçərək sıxılması azaldı. Süleyman şah günbəzin təmirinə və bölgəyə qızıl yazılı sətirlərinin alınması üçün sərəncam verdi. Hal-hazırda bu yazılar günün yaxşı keçməməsi, dördüncü şəkərli hissəsinin hazırlanmasıdır.

7- Nadirilər dövranı (1736-1747 Miladi)

Teymurilər tərəfindən yola salınan Sultan Hüseyn Bayqaranın zamanında Teymuri səhnəsi düzəldilmir və şah Abbasın göstərilməsi ilə genişləndirilir, Nadir şahın fərmanı ilə qızıl işləməsi davam edir. Eyvanın divarları nəfis naxışlarla işləyir. Minarələrin şimalında, inqilab səhnəsinin yuxarı hissəsində Abbasi eyvanı (şah Abbasın inkişafına inşa edilmir) qızılca vurulmuş və cənub tərəfində qızıl pul oyunları ilə hazırlanmışdır.

8- Qacarlar dönəmi (1796-1925)    

Qacar ​​şahın fəthindən sonra hər şeyin daha yaxşı qurulmasıdır; 1) "Rivaq darül-baxış" və səkkizinci zərihin inşası. "Azadlıq" səhnəsinin binası hq 1233-cü ildə Nəsrəddin şahının fərmanı ilə tikilmiş və onun eyvanının karyerası ilə qızıl işlənmiş təmir işləri düzəldilmir. "Darul-səda" rəqibinin "Azadlıq" səhnəsinə əlavə olunur (1251-hq) Əli Nəqi Mirzə mədrəsəsi (sondan "Daruz-zikr" rəqibinin adı dəyişdirilir) bu dövrdə inşa olunmur.

9- Pəhləvi şah dönəmi (1925-1941)

Məhəmməd Rza Pəhləvanı ilə hər tərəfin əlaqəli işləri ilə Xorasiyanın rəhbərliyi tərəfindən Əbdüləzimlə təmin edildi və "Astan Quds Rzavi" şəbəsi bərpa edildi. Səriştəli günbazların şəffaflığı ilə əvvəlcədən alınmadı və Əbdüləzimin göstərilməsi ilə günbəgün təzə su ilə boyalandı. Bu dövrdə ən yaxşı yola yeni yol açıldı və bunlardan ən şoxu səhnələrin artırılması oldu. Qadınlar məscidi, Rza məscidi, İpək Mirzə günbəzi, arxa rəqib, səqqaxana dəhlizi, çılçıraqlar məkan, qonaq otaqları otaqları (iş yerləri xadimlər qonaqlarla görüşürlər), mədrəsə kimi xidmət xidmətləri və yeni gözəgörünmələr açıq olanlar dar-zikr, incilər izzə, darul-ibadə, və s. bnlar Əbdüləzimin səyi müəllimə inşa edilmir. Muzeyin hazırladığı səhnə,bu rəqib hal-məqam imam Xomeyninin adını daşır. Abbasi fondu, inkişaf inkişafı və bu dövrdə müəllim inkişaf etdirməkdir.

10- İslam Respublikası dönəmində (1979)

İslam inqilabından sonra hər şey daha yaxşı olarsa daha yaxşı müəllim düzəldilə bilməz. Əsas hərəmin giriş qapıları və çıxış koridorları genişləndi. İnqilab səhnəsi, Rzavi məscidi, darul-hidayə, darul-kavsər və imam Xomeyni rəqib bu dövrdə tikildi. Ümumilikdə hər kəsin 12 hektarlığı sahəsi 30 hektar 70 hektara çatdı. İki mərtəbəli bir binada olan Quran muzeyi 1985-ci il Miladi ilində mərkəzi muzeyin arxa tərəfinə açılır və nəfis Quran məcmuəsi birləşmişdir. Birinci mərtəbədə islam əl işləri sənəti və təsvirləri təqdim olunur. İkinci mərtəbə nəfis xətt ilə yazılmış Quranlara şamildir. Bu xətlərə növbə dəyişir və yaxın zamanlara kömək edir. Ən qiymətli nəfis Quranlar imam və risalət ailəsinə kömək edir və muzeyə müəllim baxımı edir.

Astani Quds Rzavi mədəniyyət və təsviri sənət mərkəzi bu dövrdə daha inkişaf edir.

                                                                                  Hər yerdə dağılması ilə əlaqəli tarixi məlumat

Əli İbni Musa Rzanın (ə) dörd dəfə diqqətlə baxılması üçün diqqət yetirin.

1- Özbəkistan şahı Əbdülmömin xanın hər yerdə olan kərpicləri dağıdıb qarət edilməməsi hadisəsi və bu nöqtənin şah Təhmasib Səfəvi tərəfi geri alınması.

2- Hq 1084-cü ildə şiddətli zəlzələ ilə hər kəsin ən az ziyan dəyməmişdi. Güclü titrəyiş günbəzin qızıl kərpic məhsullarını yerdən oyatdı və Süleyman şəfalı Səfəvi təbii təbii məkanlardan bu təzə qızıl kərpiclə təmir etdi.

3- H. şəmsi 1330-cu ildə Ruslar günbəzi ən yaxşı təhsili təhvil verilir. 1331- ci ildə Xorasanın valisi Niruldavihin günbəzin təmirinə sərəncam verdi.

4- 1373-cü il tarixində bir terorist bölümündə bompa partladıldı və hər kəsdə 26 adam öldü, 300 adam istifadə edildi. Əmmə binaya az bir ziyan toxunduğunuz və yaxşılaşdırılmış kaşı mazayka, köhnə aylıq nəmlik sağlamlığımızı yaxşılaşdırın və yaxşılaşdırın.                        

www.aqr.ir

Tarixi kitabı "Astan-Quds Rzavi" müəssisəsi.

İslam elmləri üzrə təraşmaçı , ilahiyyətçi , Sara Zahidqızı

 

    MÜƏLLİFLİK HÜQUQU ƏBƏDİ NUR MÜƏSSİSƏSİNƏ AİDDİR


 251, 

Dostların veb səhifələri

7147680
bu gün
Dünən
Bu həftə
Keçən həftə
Bu ay
Keçən ay
Bütün günlər
3627
7684
32200
6957931
169762
199289
7147680

sizin IP ünvanınız: 3.238.107.166
2020-11-26 08:51

logo ebedinur

“ƏBƏDİ NUR”- Quran maarifi mərkəzi 2006 ci ildə Quran sevərlərə xidmət üçün təsis edilmişdir.

Əziz həmvətənlərimiz, gəlin bu ilahi və nurani nemətdən uzaqlaşmayaq!