Dərslər-xüsusi

No.kurs
1Təcvid
2Fars dili 1
3Fars dili 2
4Fars dili 3
5Fars dili 4
6Fars dili 5
7İslam tarix 1
8İslam tarix 2
9Məsum imamların tarixi 1
10Məsum imamların tarixi 2
11Əxlaq
12Əhkam elmi ilə tanışlıq
13Əhkam 1
14Əhkam 2
15Əhkam 3
16Quran elimləri
17Təbliğ üsulari
18Quran tədris üsulları
19Təfsir (müqəddimə)
20Təfsir 1
21Təfsir 2
22Hədis mənbələri və tarixi ilə tanışlıq
23Dinlərlə tanışlıq 1
24Dinlərlə tanışlıq 2
25İslam məzhəbləri ilə tanışlıq 1
26İslam məzhəbləri ilə tanışlıq 2
27Şiənin tarixi
28Məntiq
29Sərf 1
30Sərf 2
31İslam təfəkkürü 1-Misbah Yəzdi
32İslam təfəkkürü 2-Misbah Yəzdi
33Nəhv 1
34Nəhv 2
35Nəhv 3
36Təcziyə və tərkib
37İmamət ayələri
38Fəlsəfə
39Qərb fəlsəfəsinin tarixi
40İslam fəlsəfəsinin tarixi
41İslam fəlsəfəsi 1
42İslam fəlsəfəsi 2
43İslam fəlsəfəsi 3
44Məntəqə ehtiyacları