Səfa və Mərva arasında səy etməyin hikməti

Rate this item
(1 Vote)
                                 Səfa və Mərva arasında səy etmək Səfanın mənası möhkəm daş deməkdir. Burada torpaq və qum qarışığından olan kələ-kötür daş nəzərdə tutulur.. Daş dedikdə əsas məqsəd möhkəm və yöntəmsiz bir daşa işarə olunur. Səfa və Mərva adı iki dağa məxsusdur və bu iki dağ təxminən 420 m aralıqda, bir-birinin bərabərində yerləşir. Hal-hazırda həmin ara məsafə böyük küçədir. Həci miqatda ehramdan sonra Kəbəni təvaf etməyə hazırlaşır və »Məqami-İbrahim«in (ə) arxasında namaz qılır və sonra dördüncü əməl ki, Səfa və Mərva arasında səy etməlidir, həmin iki dağ arasında olan hərəkətdir və bu tərtiblə icra olunur: Əvvəlcə Səfadan başlayır Mərvaya qədər, sonra Mərvadan…
[...]

Read more 0

Merac duasının hikməti

Rate this item
(1 Vote)
                                                                                           Merac duasının hikməti "Merac duası" çox uca məqama malik olan bir duadır. Bu duanı Həzrət Əli (ə) Həzrət Peyğəmbər (səlləlahu əleyhi və alihi və səlləm)-dən nəql etmişdir. Həzrət buyurur: “Merac gecəsi asimana getdikdə yetmiş min hicabı ötüb, qüdrət hicabına çatdım. Orada nurla bir dua yazılmışdı. Cəbrail (ə) dedi: "Ey Məhəmməd Bu duanı öz ümmətinin möminlərindən…
[...]

Read more 0

Alimlərdən təcrübə olunmuş dualar

Rate this item
(2 votes)
                                                                                        Hər zaman deyilən dualar: (hacət üçün) 1- Şeyx Bəhaləddindən nəql olunmuşdur: Hər kəs bu duanı saf qəlblə, inamla, düzgün oxusa, öz hədəfinə çatar! Bu dua həmçinin xəstələrin şəfası üçün də tövsiyə olunmuşdur. Əgər xəstə şəfa tapmasa, mütləq əcəli çatmışdır. Bu duanın məsciddə oxunması daha yaxşıdır. Dua 70 dəfə oxunmalıdır. Dua budur: «La ilahə illəllahu bi izzətikə…
[...]

Read more 0

Azan və onun əhəmiyyəti

Rate this item
(1 Vote)
                                                                                       Azan və onun əhəmiyyəti Azan insanın diqqətini Allaha yönəldən, Onun əzəmət və cəlalını yada salan bir şüardır Azan təkrarən Allahın təkliyini xatırladır Azan xöşbəxtliyin bir amilidir Azan Allahın təkliyinə şəhadət verməyi başa salır Azan insanı ibadətə və Allaha pərəstiş etməyə dəvət edən bir çağırışdır Azan ən böyük və ən cazibəli ilahi bir şüardır Azan Allahın insanlara olan…
[...]

Read more 0

Hacət duaları Uveys həzrətlərindən nəql olunmuşdur: «Hər duadan əvvəl Allah-Təalanın Yaradan adlarından 8 ədədini zikr etmək təcrübə olunmuşdur: «Ya Daimu», «ya Həyyu», «ya Vətru», «ya Fərdu», «ya Əhədu», «ya Qaviyyu», «ya Qadimu», «ya Qadiru».

Rate this item
(2 votes)
                                                                                                      Hacət duaları Uveys həzrətlərindən nəql olunmuşdur: «Hər duadan əvvəl Allah-Təalanın Yaradan adlarından 8 ədədini zikr etmək təcrübə olunmuşdur: «Ya Daimu», «Ya Həyyu», «Ya Vətru», «Ya Fərdu», «Ya Əhədu», «Ya Qaviyyu», «Ya Qadimu», «Ya Qadiru». Mərhum Kuleyni (Allahın rəhməti ona olsun!) deyir: «Səmaət nəql edir: «İmam Rza (ə) mənə buyurdu:…
[...]

Read more 0

FƏRƏC DUASI - دعاء الفرج

Rate this item
(1 Vote)
  FƏRƏC DUASI - دعاء الفرج     Fərəc duası  - إلهی عَظُمَ البَلاء“İlahi əzuməl-bəlau” sözləriylə başlayan duadır, müsəlmanların üzüntü və sıxıntılarının aradan qaldırılması üçün oxunan duadır. "Məfatihul-cinan"da bu dua Kəfəminin “Bələdul-Əmin” kitabından nəql olunmuş və Zamanın-sahibinə (ə.f.) aiddir. Bu dua Kəfəminin “Misbah” kitabında 66 gəlmişdir. Burada imam Zamanın (ə.f.) zindana düşən və bu duanı oxuduqdan sonra zindandan qurtulan kəsə öyrətdiyi dua kimi zikr olunmuşdur. Fərəc duası "Vəsailuş-şiə" və digər kitablarda Seyyid Tavusun “Cəmalul-usbu” kitabında imam Zamanın (ə.f.) namazının ardından oxunan dua kimi qeyd olunmuşdur amma məsumların (ə) nəqli ilə bağlı heç bir sənədi yoxdur. İbni Məşhədinin “əl-Məzarul-Kəbir” kitabında da imam Zamanın…
[...]

Read more 0

ƏLQƏMƏ DUASI - دعای علقمه

Rate this item
(2 votes)
  ƏLQƏMƏ DUASI -  دعای علقمه   Aşura ziyarətindən sonra oxunan bir duadır. Bu duanı Səffan ibn Mehran imam Sadiqdən (ə) nəql etmişdir. Ancaq ravisinin adı Əlqəmə olduğundan və “Aşura ziyarəti” hədisinin ardınca oxunduğu üçün “Əlqəmə duası” adı ilə məşhur olmuşdur. Bəziləri bu duanı Aşura ziyarətindən sonrakı dua deyə tanıyırlar. Bu duanı Şeyx Tusi (r) “Misbahul-Mutəhəccid” kitabında nəql etmişdir. Dua ən çox Əhli-beyt imamlarının (ə) məqam və fəzilətlərini bəyan etməkdədir. Əlqəmə duası Məfatihul-Cinan kitabında Aşura ziyarətindən sonra yer almışdır.   ADININ QOYULMASI Bəzi araşdırmaçılar bu duanı “Əlqəmə duası” kimi məşhurlaşan “Səffan duası”nı bilirlər. Bəziləri isə Aşura ziyarətindən sonra oxunan dua…
[...]

Read more 0

SIMAT DUASI - دعاء السمات

Rate this item
(2 votes)
  SIMAT DUASI -  دعاء السمات   Simat duası cümə günü qürub vaxtı və başqa vaxtlarda oxunması müstəhəbb olan bir duadır. İmam Muhəmməd Baqirdən (ə) nəql olunduğuna görə bu duada İsmi-əzəm zikr olunmuşdur. Simat duası "Şübbər” duası adı ilə məşhurdur. İmam Baqir (ə) buyurmuşdur: “Bu duanın İsmi-Əzəm olduğuna dair and içməli olsam doğru söyləmiş olaram”. Alimlər simat duası üçün çoxlu sayda şərhlər yazmışdılar.   ADLANDIRILMASI Simat - əlamət və nişanə anlamını daşıyan “siməh” kəlməsinin cəmidir. Duada qəbul olma ilə bağlı nişanə və əlamətlərin çox olduğundan bu adla adlandırılmışdır.   SƏNƏDİ Simat duasını Şeyx Tusi “Misbahul-Mutəhəccid”, İbn Tavus “Cəmalul-Usbu”, Kəfəmi “Bələdul-əmin”…
[...]

Read more 0

ƏRƏFƏ DUASI

Rate this item
(1 Vote)
  ƏRƏFƏ DUASI - دعاء العرفة    "Ərəfə" sözü - "tanımaq, dərk etmək, anlamaq" kimi tərcümə olunur.  İmam Hüseynin (ə) ərəfə duası üçüncü imam olan imam Hüseynin (ə) Qurban bayramı ərəfəsində, Ərəfat səhrasında oxuduğu bir duadır. Müsəlmanlar bu duanı ərəfə günü Ərafatda oxumaqla yanaşı məscid, mədrəsələrdə və evlərdə oxuyarlar. Ərəfə duası dini və irfani bilikləri əhatə edir. Alim və mühəddislər duanın ali məzmununa görə imam Hüseyn (ə) aid olduğunu deyirlər, yalnız duanın sonunda kiçik bir bölümdə bəziləri tərəddüd edib onun sufi şeyxlərinə nisbət vermişlər. Rəvayətə görə imam Hüseyn (ə) bu duanı çadırların kənarında ailə və səhabələrindən bir qrup ilə birlikdə…
[...]

Read more 0

MUCIR DUASI - دعای مجیر

Rate this item
(2 votes)
  MUCIR DUASI - دعای مجیر   MUCIR – qoruyan, sığınılan anlamını verir və Allahın adlarından biri olub duanın bütün bəndlərində zikr olunur. Mucir duası İslamın ən tanınmış dualarından biridir. Nəql olunmuş rəvayətlərə görə bu dua Cəbrayıl (ə) tərəfindən Həzrəti Peyğəmbər (s) gətirilmişdir. “Kəfəmi”, “Misbah” və “Bələdul-Əmin” kitablarında bu dua zikr olunmuşdur. Mucir duası 88 bənddən ibarət olub və hər bəndində “əcirnə minən-nəri ya mucir” ifadəsi təkrar olunur. Bu duanı “Əyyamul-bəyz” (bəyaz günlər) də oxunması günahların bağışlanması üçün tövsiyə olunur. DUANIN SƏNƏDİ Nəql olunanlara görə Mucir duası Həzrəti Rəsuli-əkrəmin (s) Məqami-İbrahimdə ibadətlə məşğul olduğu vaxt Cəbrayıl (ə) tərəfindən gətirilmişdir. Kəfəmi…
[...]

Read more 0

Nüdbə duası - دعای نُدبه

Rate this item
(1 Vote)
  Nüdbə duası - دعای نُدبه   Allahın Peyğəmbəri (s): Mənim ümmətimin ən üstün işi fərəc intizarında olmaq və Allahdan onun baş verməsini istəməkdir. (Biharul-ənvar, c.52, səh.122) Nüdbə - aqlamaq, gözləmək mənasındadır, ahənglə gözəl sözləri ağlayaraq oxumaq deməkdir. Bu dua imam Məhdinin (ə.f.) Qeybinə dəlalət edən duadır. İslam Peyğəmbəri (s) qeyb barədə məlumat verərək buyurur: "Zühurun intizarını çəkmək ibadətdir və ümmətin ən dəyərli və üstün əməli - Allah tərəfindən təyin edilən zühurun intizarını çəkməkdir". İmam Əli (ə) buyurur: "Zühurun intizarında qalın və Allahın lütfündən məyus olmayın. Çünki Allah yanında ən sevimli əməl - zühurun intizarını çəkməkdir. Bizim əmrimizi qəbul edən şəxs sabah "Həzirtül-Qüds”də bizimlə birgə olacaqdır. Zühurun intizarını…
[...]

Read more 0

Əbu Həmzə Sumali duası – دعای ابوحمزه ثمالی

Rate this item
(1 Vote)
  Əbu Həmzə Sumali duası – دعای ابوحمزه ثمالی   Bu duanı - şeyx əbu Cəfər Muhəmməd ibn Həsən Tusinin yazdığı Misbahul-Mutəhəccüd kitabında gəlmiş dualardandır. Bu duanı İmam Səccad (ə), İmam Baqir və İmam Sadiqin (ə) səhabələrindən olan Əbu-Həmzə İmam Səccaddan (ə) nəql etmişdir. Əbu-Həmzə zəmanəsinin böyüklərindən olmuşdur. Ona zəmanənin Salmanı deyirdilər. Elə bu böyük dua özü onun şəxsiyyət və mərifətini göstərir. Mərhum Məclisi bu duanın sənədi haqda belə nəql edir: Həsən ibn Məhbuba istinad edən Əbu Məhəmməd Harun ibn Musa (hər ikisi böyük rəvayətçilərdəndir) Əbu-Həmzə Sumalidən belə nəql edirlər:  O deyidi imam Səccad (ə) Ramazan ayında bütün gecəni namaz…
[...]

Read more 0

KUMEYL DUASI - دعای کمیل

Rate this item
(1 Vote)
  KUMEYL DUASI - دعای کمیل   Kumeyl duası məhşur dualardandır. Bu Kumeyl ibn Ziyad ən-Nəhainin Əlidən (ə) nəql etdiyi duadır. Onu Cəbrail (ə) Xızıra (ə) öyrətmiş sonra Əli (ə) də  bütün xüsusiyyətləri ilə birlikdə Kumeyl ibn Ziyada öyrətmişdir. Kumeyl duasının dərin irfani məzmunu var. Bununla yanaşı duanı oxuyan şəxs cümlələrində olan ahənglə Allahı tanıyır və Ondan günahlarının bağışlamasını istəyir. Əllamə Məclisi bu duanı ən yaxşı dualardan hesab etmişdir. Kumeyl duası nimeyi-şaban gecəsi (yəni 15-i) və hər cümə axşamı oxunar. Dua düşmənin şərindən amanda qalmaq, güzaranın yaxşılaşması (ruzinin çoxalması) və günahların bağışlanması üçün oxunur. Rəvayətlərə görə Nəhai qəbiləsindən olan Kumeyl…
[...]

Read more 0

ƏHD DUASI - دعاء العهد

Rate this item
(1 Vote)
  ƏHD DUASI -  دعاء العهد   Bu dua imam Sadiqdən (ə) nəql olunmuş və imam Məhdi (ə.f.) ilə əhdi yeniləməyə deyilir. Əhd duası imam Zamanın (ə.f.) qeybi dövründə oxunması tövsiyyə olunur. Rəvayət olunur ki, kim bu duanı 40 sübh oxusa imam Məhdinin (ə.f.) yavərlərindən olar. ƏHD DUASININ SƏNƏDI   Imam Sadiqdən (ə) rəvayət olunan bu duanı Seyyid ibn Tavus “Misbahuz-Zair”də, İbn Məşhədi “əl-Məzarul-Kəbir”də, Kəfəmi “əl-Misbah”da və “əl-Bələdul Əmin”də və Əllamə məclisi “Biharul-Ənvar”da  və “Zadul-Məad”da nəql etmişlər. Bu duanı Seyyid ibn Tavus, Kəfəmi və Əllamə Məclisi kimi böyük alimlərin nəql etməsi onların Əhd duasına güvəndiklərini göstərir. Həmçinin bu duanın möhdəvası…
[...]

Read more 0

CƏUŞƏN-KƏBIR DUASI

Rate this item
(1 Vote)
  CƏUŞƏN-KƏBIR DUASI - دعاء الجوشن الكبير   Peyğəmbərdən (s) nəql olunan və uüz bölümdə olan Allahın 1001 adı və sifətini vəsf edən duadır. Bu duanı Cəbrayıl (ə) Allahın Rəsuluna (s) öyrətmişdir.  Hal-hazırda bu dua müsəlmanların “Qədr gecələri”ndə saxladıqları əhyaların ayrılmaz bir hissəsidir. Bəzi rəvayətlərə görə də kəfənin üzərinə yazılır.   DUANIN NAZİL OLMA HADİSƏSİ   Imam Səccad (ə) atası imam Hüseyndən (ə) o da imam Əlidən (ə) və imam Əli (ə) də Allahın Rəsulundan (s) belə nəql etmişdir. Rəsuli-Əkrəm (s) müharibələrin birində bədənini incidən ağır bir zireh geyinmişdir. Bu vaxt Cəbrayıl (ə) nazil oldu və Allahın salamını o həzrətə…
[...]

Read more 0

CƏUŞƏN-SƏĞIR DUASI

Rate this item
(1 Vote)
  CƏUŞƏN-SƏĞIR DUASI   Cəuşən-Səğir duası – دعاء الجوشن الصغير  İmam Museyi-Kazımdan (ə) nəql olunmuşdur. Düşməni dəf etmək və bəlalardan qorunmaq üçün çox təsirli duadır. Rəvayətlərə görə kəfənin üzərinə yazılması müstəhəb olan dua və zikrlərdən hesab olunur. DUANIN SƏNƏDİ Imam Museyi-Kazmdan (ə) nəql olunan Cəuşən-Səğir duasını ibn Tavus “Məhcud Dəavət” də Kəfəmi “Əl Bələdul-əmin”də və Məclisi “Biharul-Ənvar” və”Zədul-Məad” kitablarında zikr etmişdilər. Kəfəminin “Bələdul-Əmin”dəki nüsxəsi ilə İbn Tavusun “Məhcud-Dəavət”dəki nüsxəsi arasında çox az bir fərq var. Şeyx Abbas Qummi "Məfatihul-Cinan"daki Cəuşən-Səğir duasını Bələdul-Əmin nüsxəsindən götürmüşdür. Hüseyn ibn Əli – (Ləqəbi Hüseyn ibn Əli olan Fəxxin sahibi imam Həsən Müçtəbanın nəvələrindəndir, h.q. 169-cu…
[...]

Read more 0

Təvəssül duası- دعاء التوسل

Rate this item
(1 Vote)
  Təvəssül duası- دعاء التوسل   Təvəssül duası bir neçə duanın adıdır. Amma bir dua bu adla daha məhşurdur . Bu Biharul-Ənvarda nəql olunan “Təvəssül”dür. Əllamə Məclisi bu dua haqqında buyurur: “Bu duanı səhabələrimizdən birinin müəllifi olduğu köhnə nüsxələrdən birində tapdım. O kitabda bu dua haqqında belə yazılmışdır: “Bu duanı Muhəmməd bin Babeveyh imamlardan nəql etmişdir. Mən bu duanı hər nə üçün oxudumsa elə həmin an duam müstəcəb oldu”.    “Təvəssül” duası bir neçə duanı bildirir: 1. Məşhur təvəssül duası «اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُک وَ أَتَوَجَّهُ إِلَیک بِنَبِیک نَبِی الرَّحْمَةِ...»cümləsi ilə başlayan 2. Kəfəminin “Bələdul-əmin” kitabında Fərəc duası adı altında bir…
[...]

Read more 0

"Ummu-Davud" - ام داود duası və onun əməlləri

Rate this item
(2 votes)
  "Ummu-Davud" - ام داود  duası haqqında   "Ummu Davud" - ام داود və ya "İstiftah" - استفتاح  duası özünə xas əməlləri ilə Rəcəb ayının 15-ci günündə oxunması tövsiyə olunan duadır. Bu duanı imam Sadiqin (ə) süd anası - Ummu Davud  imamın dilindən nəql etmişdir. Bu duanı nəql edən ən qədim mənbə Şeyx Səduqun (r.ə.) yazdığı “Fəzailul-əşhurus-səlasət” kitabıdır. Dahi alimlərin bir çoxu bu duanın sənədinin mötəbər olmasını və hacətlərin qəbul olmasında çox təsirli olmasını bildirmişlər.   "Ummu Davud"  duasının yaranma əhvalatı Ummu Davud - Həsən Müsəmmanın həyat yoldaşı və imam Sadiqin (ə) süd anası olmuşdur. Oğlu Davud bin Həsənin adına görə Ummu Davud künyəsi…
[...]

Read more 0

Nisanda yağan yağışın suyunun faydaları

Rate this item
(1 Vote)
  Nisanda yağan yağışın suyunun faydaları Yağış yağarkən ətrafı çox gözəl ətir bürüyür. Əslində gələn bu ətir yağışın damlalarından ətrafa yayılmır, bu yağışın təsirindən qeosmin maddəsindən ayrılan siano və antibakteriyaların ətridir. Bir yağış da var ki, özünün yaratdığı möcüzələrə görə xüsusi seçilən bir yağışdır. Onun adı nisan yağışıdır. Bu da miladi təqvimlə aprel ayının 14-dən etibarən 30 gün ərzində yağan yağışa aiddir. Seyyid Əli ibni Tavus nəql edir: “Bir gün səhabələr əyləşmişdilər. Peyğəmbər (s) daxil oldu və onlara salam verdi. Səhabələri Həzrətin salamının cavabını verdilər. Peyğəmbər (s) buyurdu: “Həkimə ehtiyacımın olmaması üçün Cəbrayilin (ə) mənə öyrətdiyi dərmanı sizə təlim verimmi?”.…
[...]

Read more 0

Peyğəmbər (s.ə.s.) ayı – Şəban

Rate this item
(1 Vote)
Peyğəmbər ayı – Şəban Şəban ayının fəziləti barədə Həzrət Peyğəmbərdən (s) belə nəql edilir: «Şəban ayı mənim ayımdır». İslam Peyğəmbəri (s) bu ayı axıra kimi oruc tutar, arada fasilə olmadan, mübarək Ramazan ayının orucunu tutmağa başlayardı. Peyğəmbər (s) həmçinin buyurmuşdur: «Hər kəs bu ayın bir gününü oruc tutsa, behişt ona vacib olar». İmam Zeynəlabidin (ə) barədə rəvayət olunub ki, o, «Allahummə salli ələ Muhəmmədin və ali Muhəmməd şəcərətin-nubuvvəti ...» duasını şəban ayında günorta vaxtı oxuyarmış Tərcüməsi: İlahi! Peyğəmbərə (s) və onun Əhli-beytinə (ə), nübuvvət şəcərəsinə, risalətin nazil olduğu xanədana, mələklərin bir-birini əvəz etdiyi məkana, elm mədəninə, vəhy Əhli-beytinə (ə) salavat göndər… («Məfatihul-cinan»,…
[...]

Read more 0
Start
1

Dostların veb səhifələri

14659549
bu gün
Dünən
Bu həftə
Keçən həftə
Bu ay
Keçən ay
Bütün günlər
4546
5453
33806
14487819
64275
142479
14659549

sizin IP ünvanınız: 44.211.26.178
2024-06-16 18:21

logo ebedinur

“ƏBƏDİ NUR”- Quran maarifi mərkəzi 2006 ci ildə Quran sevərlərə xidmət üçün təsis edilmişdir.

Əziz həmvətənlərimiz, gəlin bu ilahi və nurani nemətdən uzaqlaşmayaq!